ŘEŠENÍ DROGOVÉ PROBLEMATIKY A TESTOVÁNÍ DROG V PEDAGOGICKÉ PRAXI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-10040/2014-1-259

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Současná situace a aktuální problematika drogové scény
  • Nejužívanější druhy drog a jejich účinky a projevy
  • Testování drog a postup v případě podezření zneužívání drog ve škole
  • Právní úprava drogové problematiky, současná situace a trendy
  • Prevence drogové závisloti se zaměřením na pedagogickou praxi
  • Kazuistika