OSOBNOST MANAŽERA - LEADERA VE ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Osobnost manažera a jeho role. Osobnost leadera.
  • Sebeřízení, charisma, image, sebeprezentace.
  • Přirozenost, respekt a autorita založená na sebeprosazení, pozitivním sebehodnocení a zdravém sebevědomí. Manažerské schopnosti a dovednosti. Vize, cíle a sny.
  • Originalita a síla způsobu vedení, styly vedení skupiny, týmu, výhody a nevýhody týmové práce.