100 DNÍ V NOVÉ FUNKCI ŘEDITELE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Do jakého prostředí přicházím, proč minulý ředitel odešel
  • Vize, realizační plán, posloupnost kroků
  • Metoda sněhové koule, pracovní obědy a Řekněte mi něco o sobě – aneb jak si získat své spolupracovníky
  • Personální audit, pohovory se zaměstnanci
  • Audit hospodářských smluv, systém oběhu a schvalování účetních dokladů
  • BOZP, DVPP, účetnictví – tři útesy, kde hrozí ztroskotání shora
  • Zásady delegování – jiní to vykonají lépe a vy se z toho nezblázníte
  • Dotazníky a řízené rozhovory, pracovní skupiny
  • Plán úkolů ve školním roce, specifika z toho vyplývající pro nové ředitele
  • Sdílení zkušeností účastníků