JAK RYCHLE A ÚČINNĚ NA PREZENTACE PRO ŽÁKY

Akreditace vzdělávacího programu:  MŠMT ČR č.j.: MSMT-25340/2016-2-662 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

 • Učební styly, důležitost vizualizace
 • Zásady úspěšné a účinné prezentace
 • Výhody a nevýhody elektronické prezentace, limity programu Power Point
 • Příprava podkladů (text, obrázky, objekty), práce s osnovou
 • Základy práce s programem Power Point
 • Text, obrázek, tabulka, graf, link, SmartArt
 • Schéma, rozložení snímků
 • Pohyb v prezentaci
 • Animace - schémata
 • Tvorba písemné podpory-podkladů
 • Publikování prezentace - úsporná grafika a vhodné formáty