RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ A KRIMINALITA MLÁDEŽE

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: 25340/2016-2-662

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Rizikové chování a kriminalita mládeže, příčiny, prevence
  • Charakteristika kriminality dětí a mládeže
  • Svízelné životní situace
  • Práva a povinnosti nezletilých žáků a jejich zákonných zástupců
  • Práva a povinnosti zletilých žáků
  • Nejčastější rizikové jevy - záškoláctví, domáci násilí, sekty, extremismus, patologické hráčství, dluhy, xenofobie, netolismus
  • Prevence rizikových jevů a diskriminace
  • Možnosti úpravy rizikových jevů ve školním řádu