KAMEROVÉ SYSTÉMY, INTERNET, FACEBOOK A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE ŠKOLÁCH

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: 25340/2016-2-662

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Kamerové systémy a soukromí, kde začíná a kde končí veřejný a soukromý prostor
  • Problematika zpracování osobních údajů žáků a studentů prostřednictvím kamerového systému
  • Bezpečnost na internetu a jak ji zajistit ve školách a školských zařízeních
  • Ochrana soukromí na Facebooku
  • Osobní údaje a zásady ochrany osobních údajů ve školách a školských zařízeních
  • Formy kriminality, kyberšikana, šíření pornografie, podvody, spamming...
  • Právní úprava
  • Ochrana osobních údajů a její zakotvení ve školním řádu
  • Aktuální situace