PRAKTICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, UMĚNÍ JEDNAT, OBRANA PROTI MANIPULACI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: 25340/2016-2-662

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Základní pravidla komunikačních dovedností
  • Kritika, pochvala, hodnocení, konflikt, prevence proti konfliktům
  • Vliv subjektivních faktorů a psychologické zábrany
  • Pozitivní zpětná vazba, přijímání pochvaly
  • Kritika, umění kritizovat, přijímání kritiky
  • Vedení porad
  • Komunikace jako nástroj přesvědčování
  • Strategie vyjednávání a přesvědčování
  • Nepříměřené ovlivňování
  • Nejčastější maniipulativní triky a možnosti obrany