HOSPITAČNÍ ČINNOST V SYSTÉMU PEDAGOGICKÉHO ŘÍZENÍ ŠKOLY

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • pojem a funkce hospitace, druhy hospitací
  • plán, metodika, cíle, zaměření
  • závěrečný pohovor a dokument
  • chyby při hospitací