SPOLUPRÁCE ŠKOLY S ORGÁNY ČINNÝMI V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • rozbor současné situace
  • druhy kriminality a trendy
  • právní odpovědnost pachatele, školy a rodiny
  • prevence a represe
  • násilí páchané na dětech a dětmi
  • praktické postupy vyšetřování dítěte policií ve škole (musí škola umožnit vyšetřování, za jakých podmínek, postup u zletilého a nezletilého dítěte, přítomnost pedagoga)
  • povinnosti školy a policie - vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe
  • kazuistiky
  • nejčastější sociálně patologické jevy, které se objevují ve školách