MARKETING ŠKOLY

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • podstata marketingové koncepce
  • marketingové cíle, strategie, tvorba marketingového mixu
  • specifika použití marketingu ve školství
  • marketingový program školy