MARKETING ŠKOLY

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • podstata marketingové koncepce
  • marketingové cíle, strategie, tvorba marketingového mixu
  • specifika použití marketingu ve školství
  • marketingový program školy