JAK POMOCI DĚTEM SE SPUCH SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍČINY A POSTAVENÍ ŽÁKA

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • význam rozvoje péče o žáky se specifickými potřebami
  • diagnostika v práci učitele
  • specifické poruchy učení (rozdělení, etiologie, výskyt, specifika jednotlivých poruch, negativní dopad na osobnost, socializace v kolektivu, neurotizace)
  • specifické vývojové poruchy chování (LMD, ADHD, ADD)
  • příčiny SPCH (hyperaktivita, neschopnost sebekontroly a sebeovládání a závažné narušení pozornosti)
  • sociální postavení žáků
  • diagnostická kritéria, reedukační programy, individuální vzdělávací program
  • přístup k dětem z hlediska školy a rodiny
  • zásady individuální nápravné péče