ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • platná právní úprava
  • kvalifikační předpoklady a požadavky
  • zařazování zaměstnance do platové třídy a platového stupně
  • příplatky, odměny
  • kariérní systém a problematika dalšího vzdělávání pedagogického pracovníka