PRAKTICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI MANAŽERA VE ŠKOLSTVÍ

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • základní pravidla komunikačních dovedností
  • kritika, pochvala, hodnocení, konflikt, prevence proti konfliktům
  • vliv subjektivních faktorů a psychologické zábrany
  • pozitivní zpětná vazba, přijímání pochvaly
  • kritika, umění kritizovat, přijímání kritiky
  • vedení porad
  • brainstorming
  • timemanagement