UMĚNÍ JEDNAT, BÝT PŘESVĚDČIVÝ, ZÍSKÁVÁNÍ DŮVĚRY, OBRANA PROTI MANIPULACI

Akreditace vzdělávacího programu: MŠMT ČR č.j.: MSMT-14011/2015-1-454

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • komunikace jako nástroj k přesvědčování
  • strategie vyjednávání a přesvědčování
  • nepřiměřené ovlivňování
  • nejčastější manipulační triky a možnosti obrany