JAK LÉPE ZVLÁDAT OBTÍŽE PŘI KOMUNIKACI S RODIČI VE ŠKOLE

 

Rozsah kurzu: 6 vyučovacích hodin

Anotace:

  • Typické zdroje nedorozumění a konfliktů - stereotypní vzorce chování, nezvládnuté emoce, subjektivní zkreslení
  • Bariéry komunikace ze strany školy a ze strany rodičů
  • Zvládání nežádoucích emocí - asertivita, profesionální vystupování, získání kontroly nad nevědomými obrannými mechanismy
  • Obrana proti zlostným výlevům, aroganci a agresivitě
  • Obrana proti manipulativním strategiím - hraní "her" podle transakční analýzy
  • Umění pozitivní konotace - prevence konfliktů
  • Strategie vyjednávání - techniky přesvědčování, způsob argumentování
  • Neverbální komunikace
  • Význam přípravy na složitá jednání - např. příprava scénáře pro vedení výchovné komise