Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení

Od 23. 10. 2006 jsme realizovali projekt Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Poskytovatelem finanční podpory bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V rámci tohoto projektu proběhly čtyřdenní interakční výcvikové kurzy s názvem Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení.
Kurzy byly určeny pro ředitele škol a školských zařízení, učitele, výchovné poradce, poradenské pracovníky ve školství a další pedagogické a odborné pracovníky. Výcvikové kurzy jsme organizovali v Brně, v Hradci Králové a v Ostravě. Za celou dobu realizace tohoto projektu proběhl vzdělávací cyklus celkem čtyřikrát, vždy v měsících duben - červen a listopad - leden a absolvovalo ho celkem 234 osob.

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 6. 2008.

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

Vážení kolegové,
z důvodu karantény jsme přerušili probíhající kurzy a posunuli termíny konání vzdělávacích programů. Jakmile se situace stabilizuje, budete informováni o náhradních termínech. Současně je také omezen provoz kanceláře. V případě jakýchkoliv dotazů nám můžete volat na telefonní čísla 604 191 416, nebo 604 230 437, popř. je zašlete na e-mail fakta@fakta.cz. Přejeme všem pevné zdraví!
* Rekvalifikační kurz Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Do naší nabídky jsme nově zařadili rekvalifikační program Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky akreditovaný MŠMT. Součástí programu je také kvalifikační zkouška. Bližší informace najdete ve složce REKVALIFIKACE.
*Asistent pedagoga
Asistent pedagoga za zvýhodněnou cenu 8.500,- Kč