Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení

Od 23. 10. 2006 jsme realizovali projekt Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení v rámci Operačního programu rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR a z Evropského sociálního fondu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Poskytovatelem finanční podpory bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V rámci tohoto projektu proběhly čtyřdenní interakční výcvikové kurzy s názvem Rozvoj sociálních dovedností prostřednictvím interakčních cvičení.
Kurzy byly určeny pro ředitele škol a školských zařízení, učitele, výchovné poradce, poradenské pracovníky ve školství a další pedagogické a odborné pracovníky. Výcvikové kurzy jsme organizovali v Brně, v Hradci Králové a v Ostravě. Za celou dobu realizace tohoto projektu proběhl vzdělávací cyklus celkem čtyřikrát, vždy v měsících duben - červen a listopad - leden a absolvovalo ho celkem 234 osob.

Projekt byl úspěšně ukončen k 30. 6. 2008.

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).