Všechny děti mají šanci

Od 1. 8. 2009 do 30. 4. 2012 jsme realizovali projekt Všechny děti mají šanci, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/08.0099. Projekt se zaměřil na zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu dětí a žáků ke vzdělávání.

V rámci projektu jsme realizovali čtyři vzdělávací programy určené pro pedagogické a další pracovníky škol a školských zařízení (Jak pomoci romským dětem ve škole, Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování, Zážitkový výcvikový kurz a Agrese a agresivita u dětí a mládeže. Každý vzdělávací program proběhl vždy na třech místech konání. Výstupem projektu je nejenom 912 proškolených pedagogických pracovníků, ale současně i čtyři pilotně ověřené a akreditované vzdělávací programy včetně metodiky a metodických materiálů vytvořených a ověřených v průběhu realizace projektu, které budou moci cílové skupiny i nadále využívat ve své pedagogické praxi. Získané znalosti mohou cílové skupiny využít při tvorbě ŠVP.

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

* Právě vyšla publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).