Vzděláváním k vyšší kvalitě péče o osobu blízkou

Od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2013 jsme realizovali projekt reg. č. CZ.1.04/3.1.03/66.00003 pro cílovou skupinu osoby pečující o osobu blízkou. Projekt se zaměřil na odbornou podporu osob pečujících o osobu blízkou, konkrétně rodičů dětí se zdravotním postižením, členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Žďár nad Sázavou, Klub "Úsměv". informace o aktuálních vzdělávacích programech realizovaných v projektu najdete také na stránkách Klubu "Úsměv": http://www.asociacezr.cz/

 

Cílovou skupinou projektu byli rodiče dětí se zdravotním postižením, členi Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Žďár nad Sázavou (Klub "Úsměv"). Jedná se především o rodiče dětí se středním, nebo těžkým stupněm mentálního postižení, tělesným a kombinovaným postižením, ve kterém se promítají i problémy v oblasti řečové a sluchové.

Cílové skupině jsme nabídli tyto vzdělávací programy:

• Arteterapie
• Augmentativní a alternativní komunikace
• Péče o imobilního klienta v sociálních službách    (kompenzační pomůcky)
• Práce s osobami s poruchami autistického spektra
• Legislativa v sociálních službách (základní sociální   poradenství)
• Prevence vyhoření
• Muzikoterapie
• Koncept stimulace vnímání v péči o nemocné s poruchou  vnímání (bazální stimulace)
• Komunikace s lidmi se zdravotním postižením (metody  alternativní komunikace s osobami se zdravotním  postižením)
• Ergoterapie
• Sexualita osob se zdravotním (mentálním) postižením
• Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky
• Stres a jeho zvládání (stres a komunikace v krizových situacích)
• Duševní hygiena a relaxační techniky (psychohygiena, prevence syndromu vyhoření, relaxační techniky)
• Základy první pomoci
• Specifika práce s osobami se zdravotním (mentálním) postižením
• Základy tanečně pohybové terapie

Do projektu se zapojilo celkem 70 osob z cílové skupiny osoby pečující o osobu blízkou. Vzdělávací programy úspěšně absolvovalo 300 osob, 235 žen a 65 mužů.

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

Nově nabízíme online kurz pro vychovatele, pedagogy volného času a asistenty pedagoga
Studium pedagogiky k získání kvalifikace vychovatele, pedagoga volného času a asistenta pedagoga