Jak úspěšně rozvíjet individuální schopnosti u dětí v mateřské škole

Od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2012 jsme realizovali projekt "Jak úspěšně rozvíjet individuální schopnosti u dětí v mateřské škole" reg. č. CZ.1.07/1.3.02/04.0005. Projekt se zaměřil na zvyšování schopností a dovedností pedagogických pracovníků mateřských škol kraje Vysočina.

 

Výstupem projektu je 5 nově vytvořených a v průběhu projektu pilotně ověřených vzdělávacích programů (Tvořivost dětí v předškolním věku, Rozvoj schopností a dovedností vyjadřování pocitů, dojmů a prožitků, včetně řečových schopností, u dětí předškolního věku, Zlepšení práce s individualitou dítěte v mateřské škole, Školní zralost a Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole) včetně výukových materiálů pro účastníky.

Dosažené hodnoty monitorovacích indikátorů:

Počet podpořených osob - 265

Počet úspěšně podpořených osob - 253

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb - 4

Ke stažení

AKTUÁLNĚ

* Poslední výtisky publikace: Zákoník práce pro školy a školská zařízení s výkladem
Publikace zahrnuje změny od posledního vydání včetně novel z roku 2020 (změna koncepce dovolené, pracovního poměru na dobu určitou pedagogických pracovníků, změny v pacovnělékařských službách a další).