Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Kód PK dle NSK 69-017-M

akreditace:   MSMT-15352/2019-1/198
časový rozsah:   160 hodin (84 vyučovacích hodin teoretické výuky a 76 hodin praxe)