Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 25.04.2019 - 26.04.2019

Vzdělávání je určeno pro sociální pracovníky, sociální kurátory pro dospělé a mládež a instituce zabývající se sociální patologií.

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   MPSV ČR, MV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. , brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.950 Kč

Časový rozsah vzdělávání: 1. den - prezence od 9:00 hod., 10:30 až 17:00 hod. seminář, ukončení 2. den v 13:00 hod.

Lektorské zabezpečení a témata: 

25. 4. 2019    (10:30 – 17:00 hod.)

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc.

Sociální integrace

·         Akreditace MV ČR č.j. AK/PV-413/2018

Možnosti a meze integrace, rizika soicální exkluze.

Vývoj konceptu sociální integrace v sociologii.

Koncept integrace a historické proměny situace středních vrstev.

Dezintegrační procesy v současné společnosti, problematičnost historicky podmíněného konceptu integrace.

Rozpor mezi hodnotami integrace a nástroji k jejímu dosažení.

Dekonvenze.

Otázky možnosti integrace velkého počtu lidí do méně atraktivních pozic. Touha o integraci do středních vrstev s jejich konzumními možnostmi a životním stylem versus horší reální výhled.


 

26. 4. 2019  (8:00 – 13:00 hod.)

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych

Nelegální drogy v ČR z pohledu trestního a správního práva v praxi sociálního pracovníka

·         Akreditace MPSV ČR č. 2016/1001-SP

·         Akreditace MV ČR č.j. AK/PV-174/2017

  

1.  Legislativa a návykové látky

    Aktuální stav trestněprávní a správní legislativy, regulace nakládání s omamnými a  psychotropními látkami a jedy v ČR, připravované změny evropských nařízení, práva a povinnosti  fyzických osob v rámci dohledu nad osobami.

2. Nelegální drogové trhy v České republice

   Aktuální stav nelegálních drogových trhů ČR z pohledu trestně právních dat, zapojení organizovaných zločineckých skupin a lokální podmíněnosti jednotlivých jevů. V souvislostech bude pojednáno o uživatelských preferencí, skladbě dovozu, produkce distribuce a vývozu nelegálních drog a jejich prekurzorů a pomocných látek.

3. Organizace vymáhání práva

    Detailní informace o organizaci vymáhání v oblasti nelegálních drog v ČR s ohledem na věcnou a místní příslušnost Policie ČR a Celní správy, včetně mezinárodní policejní spolupráce a justiční spolupráce ve věcech trestních.

 

 

  

Účastnický poplatek:  1.950,- Kč

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím  přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou do nejpozději do 18. 4. 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 
Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

MOŽNOSTI

  • Ubytování - Hotel Pasáček, Nové M. n. M., Palackého nám. 15 (vzdál. od místa konání 4 km)BEZ SNÍDANĚ - 500 Kč
  • stravování na 2 dny (oběd, večeře, snídaně, oběd) - 450 Kč