Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 30.05.2019 - 31.05.2019

Zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme zálohovou fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. - odborná lektorka se zaměřením na sociální a speciální pedagogiku, Prof. Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D. MBA - profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, soudní znalec
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.480 Kč

Časový harmonogram: prezence od 11.30 h., oběd 12.00 –13.00 h., seminář od 13.00 h.

Lektorské zabezpečení a témata:

30. 5. 2019 13.00 -18.00 hod.

 

Mgr. Květuše Sluková, Ph.D.  - odborná lektorka se zaměřením na sociální a speciální pedagogiku              

Krize, význam krize a možnosti zvládání životních krizí

Akreditace: MPSV: č. 2017/0127-PC/SP/VP/PP     

  • Úvod do problematiky. Typologie krizí. Vnitřní a vnější spouštěče. Fáze krize. Příčiny krize. Pomoc osobám, které se ocitly v krizi.
  • Základ krizové intervence. Krizová intervence – základní fáze, úkoly, cíl, principy. Zásady práce s lidmi v krizi. Zásah krize. Vnímání krize.
  • Konkrétní zásady pomoci v krizi. Cíl pomoci, Syndrom psychického ohrožení.
  • Krize v kontextu psychopatologie. Adaptační syndrom. Psychické trauma a jeho znaky. Obranné reakce. Posttraumatická stresová porucha.
  • Řešení krize. Přirozené vyrovnávací strategie. Přirozené mechanismy chránící před psychickou i fyzickou bolestí.

 

31. 5. 2019  8.00 - 13.00 hod.

Prof. Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček Ph.D. MBA - profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, soudní znalec

Zjišťování názoru dítěte
Akreditace: MPSV: č.  A2017/0594-SP/PC  
Seminář je určen sociálním pracovníkům v oblasti sociálních služeb i sociálně-právní ochrany dětí, za účelem zvýšení participace dětí v záležitostech, které se jich týkají v souladu s Úmluvou o právech dítěte.

Kurz se zaměřuje  především na psychosociální rozměr tohoto tématu (věkové charakteristiky, specifické situace rozhodování o odebrání dítěte z péče blízkých osob a jeho umístění do náhradního výchovného prostředí), dále pak na základní komunikační dovednosti a systémová opatření (uspořádání prostor, organizace času, atp.)

Hlavní témata:

·         Teoretické vymezení

·         Názor, postoj a přání

·         Zjišťování názoru dětí – proč?

·         Věková specifika zjišťování názoru dětí

 

    

Účastnický poplatek:  2.480,- Kč

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 25. 5. 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

  
Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 

 

 

MOŽNOSTI

  • 31.5. oběd - 110 Kč
  • 30.5. večeře - 100 Kč
  • 30. 5. oběd - 110 Kč
  • ubytování - jednolůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 1100 Kč
  • ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 750 Kč