Zákoník práce a jeho specifika ve školství II

termín: 05.06.2019

Pracovní doba, cestovní náhrady, překážky v práci, zvyšování a prohlubování kvalifikace, úprava dovolené, mateřská dovolená, rodičovská dovolená.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MSMT č.j.: 10145/2016-2-256
var. symbol:   Brno v.s. 0419, Praha v.s. 1119 lektor:   JUDr. Dagmar Lichovníková - lektor se specializací na pracovní právov e školství
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.390 Kč

 

Program:

  • Pracovní doba – rozvržení pracovní doby, změny rozvržené pracovní doby, evidence pracovní doby, pracovní doba pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků 
  • Cestovní náhrady – vysílání na pracovní cesty, stravné, povinnost krátit stravné, jízdné, používání vlastního motorového vozidla, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance
  • Překážky v práci – na straně zaměstnance, na straně zaměstnavatele, překážky v práci v souvislosti s příplatkem za přepočetné hodiny, náhrada platu při překážkách v práci – kdy se náhrada platu poskytuje a kdy nikoliv
  • Zvyšování a prohlubování kvalifikace – rozdíl ve zvyšování kvalifikace a prohlubování kvalifikace, kdy přísluší volno, v jakém rozsahu a náhrada platu, kvalifikační dohoda
  • Dovolená – úprava dovolené, kdo určuje čerpání dovolené, převádění dovolené, kdy je možné proplatit dovolenou
  • Mateřská dovolená – délka mateřské dovolené, výkon práce a mateřská dovolená
  • Rodičovská dovolená – délka mateřské dovolené, výkon práce a čerpání mateřského příspěvku
  • Dotazy, diskuse

    

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100, v.s. 0419 Brno, v.s. 1119 Praha.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI