Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Kód PK dle NSK 69-017-M

termín: 11.10.2019 - 07.12.2019
všechny termíny cyklu:
11.10.2019 | 12.10.2019 | 01.11.2019 | 02.11.2019 | 03.11.2019 | 15.11.2019 | 16.11.2019 | 17.11.2019 | 29.11.2019 | 30.11.2019 | 01.12.2019

určeno pro:   časový rozsah:   160 hodin (84 vyučovacích hodin teoretické výuky a 76 hodin praxe)
místo konání:   Třinec - Mateřská škola, Máchova 647 akreditace:   MSMT-15352/2019-1/198
var. symbol:   Formu úhrady zvolíte ve vstupním dotazníku (hotovost, faktura, úhrada jinou organizací) lektor:  
typ semináře:   Ke zkoušce je nutné přinést ORIGINÁL potvrzení od lékaře,že jste zdravotně způsobilí k práci s dětmi cena vč. DPH:   11.900 Kč
způsob platby:  Výuka začíná v pátek ve 14.00 hod. Pokud chcete mít kurz proplacen úřadem práce, informujte se nejprve na možnost proplacení na úřadu práce a my Vám poté zašleme potřebné dokumenty, které odevzdáte na ÚP. Jako soukromá osoba při vyplňování přihlášky napište do fakturační adresy soukromou adresu a do IČ, DIČ a č. účtu NEMÁM. Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzení o jejím přijetí. Přibližně 14 dnů před zahájením kurzu Vám zašleme vstupní dotazník a následně i bližší informace k průběhu kurzu
poznámka:  Kvalifikační zkouška je předběžně naplánována na 7. 12. 2019. Bude se skládat z písemného testu, praktické a ústní zkoušky. Zkouška trvá asi 3 hodiny. Výuka probíhá v pátek od 14.00 asi do 18.00, v sobotu a v neděli od 8.30 hod. až do odpoledních hodin.

MOŽNOSTI