Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 28.11.2019 - 29.11.2019

Zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme zálohovou fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Prof. Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček PhD. MBA - profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, soudní znadlec, Plk. PhDr. Gabriela Slováková, PhD. - ředitelka Věznice Kuřim
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.480 Kč

Časový harmonogram: prezence od 11.00 h., oběd 12.00–13.00 h., od 13.00 h. seminář

Lektorské zabezpečení a témata:

28. 11. 2019 zahájení semináře ve 13.00 hod.

Prof. Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček PhD. MBA  – profesor lékařské psychologie, klinický psycholog, soudní znalec

Dítě a rozvod

Akreditace: MPSV: č. A2017/0593-SP/PC

 

Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří se v rámci výkonu své práce mohou setkat s dětmi v situaci rozpadu rodiny. Účastníkům jsou představeny nejnovější poznatky týkající se projevů a důsledků rozpadu rodiny na prožívání a chování dítěte v souvislosti s různými věkovými specifiky. Dále pak problematikou hodnocení rodičovských kompetencí v situaci rozpadu rodiny a formám odpovídající edukace rodičů, včetně metody rodičovského plánu.

 

29. 11. 2019.  8.00 - 13.00 hod.

Plk. PhDr. Gabriela Slováková, PhD. - ředitelka Věznice Kuřim

Důsledky výkonu trestu na rodiny

Akreditace: MPSV: č.  A2019/0249-SP


 • Problematika vězeňství
 • Výkon odsouzených žen
 • Sociální práce se ženami ve vězení – vybraná témata
 • Rodina jako základ pro úspěšnou integraci
 • Rodina jako sekundární oběť trestného činu
 • Základní zkušenosti  - what works?
 • Závěr, diskuse, nápady, podněty pro vězeňskou službu

 

Účastnický poplatek:  2.480,- Kč

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 18. 11. 2019. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

  
Přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 

 

 

MOŽNOSTI

 • 29.11. oběd - 110 Kč
 • 28. 11. večeře - 100 Kč
 • 28.11. oběd - 110 Kč
 • ubytování jednolůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 900 Kč
 • ubytování dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 550 Kč