Mateřské školy a změna financování regionálního školství a související problematika odměňování

termín: 30.10.2019

Seminář určený pracovníkům škol a školských zařízení a a dalším zájemcům

určeno pro:   školy časový rozsah:   9:00 - 13:30 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-13687/2018-2-471
var. symbol:   podle místa konání: Praha v.s. 1919 lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

Program:

 

  • Právní úprava nového modelu financování regionálního školství od 1. 1. 2020 daná

- školským zákonem

- nařízením vlády č. 123/18 Sb., o stanovení maximálního počtu výuky              financovaného z rozpočtu   

- novela vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

  • Odměňování pracovníků mateřských škol

-       změna související s financováním asistentů pedagoga

-       platové předpisy s ohledem na zařazování do platových tříd ředitele mateřské školy a dalších zaměstnanců

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku e-mailem nebo poštou tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konání semináře a poplatek prosím uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1919

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

Požadovanou akreditaci prosíme zatrhnout, nebo napsat do poznámky u přihlášky přes naše webové stránky.

MOŽNOSTI