Změna financování regionálního školství a související problematika odměňování

termín: 09.10.2019

Seminář určený pracovníkům škol a školských zařízení a a dalším zájemcům

určeno pro:   školy časový rozsah:   9:00 - 14:00 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Olomouc - BEA CENTRUM OLOMOUC, s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1 akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-13687/2018-2-471
var. symbol:   podle místa konání: Brno v.s.2019, Olomouc v.s. 2119, Zlín v.s.. 2219,Praha v.s. 2319 lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

Program:

 

  • Právní úprava nového modelu financování regionálního školství od 1. 1. 2020 daná

- školským zákonem

- nařízením vlády č. 123/18 Sb., o stanovení maximálního počtu výuky financovaného z rozpočtu 

- novely dalších prováděcích předpisů

  • Odměňování

-          změna související s financováním asistentů pedagoga

-          platové předpisy s ohledem na zařazování do platových tříd ředitele a dalších zaměstnanců

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku e-mailem nebo poštou tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konání semináře a poplatek prosím uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, Brno v.s. 2019, Olomouc v.s. 2119, Zlín v.s. 2219, Praha v.s. 2319

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI