Nespecifické poruchy chování u dětí

termín: 04.12.2019

Seminář určený pracovníkům škol a školských zařízení a pracovníkům OSPOD a dalším zájemcům

určeno pro:   časový rozsah:   9:00 - 14:30 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MŠMT ČR č.j.: 25340/2016-2-662, MPSV č.j. 2016/1177-SP/VP, MV č.j. AK/PV-567/2016
var. symbol:   podle místa konání: Praha v.s. 1219 lektor:   PaedDr. Zdeněk Martínek
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

Program:

 

  • Rozdíl specifické poruchy chování x nespecifické poruchy chování
  • Opoziční porucha chování – její základní projevy, spouštěče opoziční poruchy chování, následky opoziční poruchy chování v dospělém věku
  •  Lhaní – rozlišení bájné lži, smyšlenky a pravé lži, vývoj těchto tří kategorií u dítěte, projevy pravé lži, spouštěče pravé lži ve spojení s výchovným prostředím jedince
  • Krádeže – rozdíl pravá krádež x nepravá krádež, krádeže v souvislosti se zanedbáváním dítěte, spouštěče pravých krádeží, vliv party na pravou krádež u nestabilního dítěte, následky v chování v dospělém věku
  • Záškoláctví jako jedna z nejčastějších forem nespecifické poruchy chování, rozdíl impulzivní záškoláctví x promyšlené záškoláctví, spouštěče záškoláctví u dítěte, vliv rodiny, party, školního kolektivu na záškoláctví, možnosti řešení
  • Útěky a toulky – rozdíl útěk x toulka, rodinné výchovné styly vedoucí k útěkům a toulkám, škola jako možný spouštěč útěků a toulek, následky útěků a toulek v dospělém věku, útěky a toulky ve spojitosti s účastenstvím v patologických partách
  •  Porucha chování s protispolečenskými rysy – základní projevy, spouštěče poruchy chování s protispolečenskými rysy, rodinné výchovné styly u této poruchy, možnosti budoucího kriminálního chování u jedinců s poruchou chování s protispolečenskými rysy

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku e-mailem nebo poštou tak, abychom ji obdrželi nejpozději 3 dny před konání semináře a poplatek prosím uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1219

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

Požadovanou akreditaci prosíme zatrhnout, nebo napsat do poznámky u přihlášky přes naše webové stránky.

MOŽNOSTI