Jak pomoci autistickým dětem ve škole

termín: 23.04.2020

určeno pro:   školy časový rozsah:   6 vyučovacích hodin (9.00 - 14.00 hod.), prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MSMT-12145/2017-1-571
var. symbol:   Brno v.s. 0520, Praha v.s.0720 lektor:   Mgr. Jitka Palcová- lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

 SEMINÁŘ 2. 4. 2020 V BRNĚ SE USKUTEČNÍ V NÁHRADNÍM TERMÍNU!!!

Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s autistickými dětmi.

Anotace:

 • Co je to autismus a kdo může provést diagnózu.
 • Historický přehled a vývoj názorů na autismus. Kanner a Asperger.
 • Formy autismu dle rozumových schopností dítěte (vysokofunkční a nízkofunkční autismus).
 • Znaky autismu.
 • Lze autismus léčit nebo zlepšit? Různé možnosti.

 1. Některé doporučení výchovné postupy:
  - jak postupovat při nápravě nevhodného chování
  - nácvik dovedností každodenního života
  - rozvoj komunikace
  - podpora nezávislosti
 2. Některé doporučované vzdělávací metody:
  - strukturované prostředí
  - učení postupnými kroky
  - příležitostné učení
  - diskriminační syndrom
 3. Dospívající s autismem:
  - obsedantní chování a rituály, jejich náprava
  - možnosti zlepšení sociálního chování
 4. Možnosti dalšího vzdělávání
 5. Problémy v sexuálních vztazích
   

MOŽNOSTI