Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

termín: 29.04.2020

určeno pro:   školy časový rozsah:   6 vyučovacích hodin (9.00 - 14.00 hod.), prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MSMT-467/2019-2-49
var. symbol:   v.s.0620 Brno, v.s.0820 Praha lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

 

Program:

·         Úloha asistenta pedagoga ve škole (legislativní rámec, kompetence asistenta pedagoga, přímá a nepřímá činnost)

·         Předpoklady úspěšné spolupráce učitele a asistenta pedagoga (mezilidské vztahy, vnímání partnera ve výchovně vzdělávacím procesu, společné plánování)

·         Podpora a pomoc u žáků s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, při narušené komunikační schopnosti, poruchách autistického spektra a specifických poruchách učení

·         Problémy a rizika působení asistenta pedagoga ve výchovně vzdělávacím procesu

·         Modely spolupráce učitele a asistenta pedagoga (spolupráce ve vyučovací hodině, formy výuky, komunikace ve vyučování, asistent pedagoga pro třídu a přidělený k žákovi)

·         Práce ve skupinách, na stanovištích, paralelní výuka, alternativní výuka

·         Práce s celou třídou

·         Příklady dobré i špatné praxe

·         Řešení modelových situací

MOŽNOSTI