Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 17.09.2020 - 18.09.2020

Vzdělávání je určeno pro sociální pracovníky, sociální kurátory pro dospělé a mládež a instituce zabývající se sociální patologií.

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Zubří - REKREAČNÍ STŘEDISKO ZO OS KOVO ŽĎAS Zubří u Nového Města na Moravě akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Doc. PhDr Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA, Bc. Alena Reitmayerová
typ semináře:   cena vč. DPH:   2.190 Kč

 

Časový rozsah vzdělávání: 1. den - prezence od 9:00 hod., 10:30 až 17:00 hod. seminář, ukončení 2. den v 13:00 hod.

Lektorské zabezpečení a témata:

17. 9. 2020   (10:30 – 17:00 hod.)

Doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA

Rituály gangů a kriminální symbolika v praxi sociálního pracovníka

·         Akreditace MPSV ČR č.  A2019/1083-SP

 

·   Význam symboliky v kriminálním prostředí, funkce, sociální stratifikace kriminálního prostředí a související bezpečností fenomény v kontextu praxe sociálních pracovníků

·         Symboly ruskojazyčných zločineckých skupin

·         Symbolika gangů diváckého násilí

·         Symbolika a rituály pouličních gangů, vězeňských a dalších subkultur

·         Tetování a symbolika gangů pouličních a motorkářských a vybraných delikventních subkultur

·         Tetování a symbolika osob ve výkonu trestu odnětí svobody

·        Praktické využití znalosti kriminální symboliky v bezpečností sféře, preventivních opatřeních a postpenitenciární praxi

 

18. 9. 2020  (8:00 – 13:00 hod.)

Bc. Alena Reitmayerová

Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním

·         Akreditace MPSV ČR č. A2018/0379-SP/PC/VP

 

     Cílem semináře je představit účastníkům koncept čtyř cílů nevhodného chování, který umožňuje jiný úhel pohledu na problémové chování dětí a dospělých a otevírá prostor pro hledání účinných strategií intervence, prevence a podpory při řešení náročných situací nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách dále získají znalost odhadnout, ve kterém stádiu se klient nachází a jakou nejvhodnější podporu aktuálně potřebuje klient, aby se nevhodné chování zastavilo a nezhoršovalo se. Pracovník tak lépe dokáže klienta provázet i jeho nepříznivou sociální situací.

 

 Účastnický poplatek:  2.190,- Kč

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím  přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou do nejpozději do 11.9. 2020. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

  

Vzhledem k omezené kapacitě budou přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.


MOŽNOSTI

  • ubytování přímo v areálu Zubří - 390 Kč
  • stravování na 2 dny (O,V,S,O) - 475 Kč