Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 26.11.2020 - 27.11.2020

Zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme zálohovou fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Nová- soudkyně opatrovnického soudu, Prof. PhDr. Lenka Šulová - přední česká psycholožka
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.480 Kč

 

Lektorské zabezpečení a témata:

26. 11. 2020 8.00 - 13.00 hod.

JUDr. Hana Nová – soudkyně opatrovnického soudu

Aktuální situace v rodinném právu z pohledu poznatků soudní praxe

Akreditace: MPSV: 2018/0579/-SP

  • Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi a úprava styku – rodičovská odpovědnost, zastoupení dítěte, vyživovací povinnost.
  • Právní úprava osvojení.
  • Péče o dítě mimo rodinu.
  • Právní úprava ústavní výchovy, soudní přemísťování dětí s ústavní výchovou, úkoly soudů, diagnostických ústavů a výchovných ústavů.

 

 

27. 11. 2020.  8.00 - 13.00 hod.

Prof. PhDr. Lenka Šulová – přední česká psycholožka

Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat

Akreditace: MPSV: A2018/0792-SP

·    Pohled na vývoj člověka z hlediska jeho psychosexuálního a psychosociálního vývoje.

·    Raný vývoj dítěte a jeho význam pro jeho pozdější sexuální a vztahové chování v dospělosti.

·    Specifika otcovské a mateřské role pro dítě a jejich význam pro jeho další psychosexuální vývoj a chování.

·    Zranitelnost dítěte a dospívajícího v oblasti sexuality a její možné důsledky.

·    Sexuální výchova na českých školách, její tradice v ČR, její různé modely, srovnání s jinými zeměmi ve světě. Klíčové principy a cíle.

 

Účastnický poplatek:  2.480,- Kč

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (www.fakta.cz), popř. e-mailem.

 

Seminář je nutno uhradit nejpozději do 24. 11. 2020, poté obdrží účastníci přihlašovací údaje k semináři.

  


 

 

 

MOŽNOSTI