Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 26.11.2020 - 27.11.2020

Zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   Praha - CENTRUM DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ KRYSTAL, J. Martího 2/407 akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme zálohovou fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Nová- soudkyně opatrovnického soudu, Prof. PhDr. Lenka Šulová - přední česká psycholožka
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.480 Kč

Časový harmonogram: prezence od 11.00 h., oběd 12.00–13.00 h., od 13.00 h. seminář

Lektorské zabezpečení a témata:

26. 11. 2020 zahájení semináře ve 13.00 hod.

JUDr. Hana Nová – soudkyně opatrovnického soudu

Aktuální situace v rodinném právu z pohledu poznatků soudní praxe

Akreditace: MPSV: 2018/0579/-SP

  • Právní úprava vztahů mezi rodiči a dětmi a úprava styku – rodičovská odpovědnost, zastoupení dítěte, vyživovací povinnost.
  • Právní úprava osvojení.
  • Péče o dítě mimo rodinu.
  • Právní úprava ústavní výchovy, soudní přemísťování dětí s ústavní výchovou, úkoly soudů, diagnostických ústavů a výchovných ústavů.

 

 

27. 11. 2020.  8.00 - 13.00 hod.

Prof. PhDr. Lenka Šulová – přední česká psycholožka

Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat

Akreditace: MPSV: A2018/0792-SP

·    Pohled na vývoj člověka z hlediska jeho psychosexuálního a psychosociálního vývoje.

·    Raný vývoj dítěte a jeho význam pro jeho pozdější sexuální a vztahové chování v dospělosti.

·    Specifika otcovské a mateřské role pro dítě a jejich význam pro jeho další psychosexuální vývoj a chování.

·    Zranitelnost dítěte a dospívajícího v oblasti sexuality a její možné důsledky.

·    Sexuální výchova na českých školách, její tradice v ČR, její různé modely, srovnání s jinými zeměmi ve světě. Klíčové principy a cíle.

 

Účastnický poplatek:  2.480,- Kč

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím přiloženou přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 20 11. 2020. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

  
Přihlášky vyřizovány podle došlého pořadí.

Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

 

 

 

MOŽNOSTI

  • 27.11.2020 oběd - 110 Kč
  • 26.11.2020 večeře - 110 Kč
  • 26.11.2020 oběd - 110 Kč
  • ubytování - jednolůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 1000 Kč
  • ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu včetně snídaně) - 550 Kč