Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků zařízení pro výkon ústavní o ochranné výchovy

termín: 08.12.2020 - 09.12.2020

Zveme Vás na akreditovaný vzdělávací program

určeno pro:   školy časový rozsah:   dvoudenní vzdělávací program
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   Prog.Doc.PhDr.et PhDr. Radek Ptáček PhD. MBA, JUDr. Dagmar Lichovníková
typ semináře:   cena vč. DPH:   2.490 Kč

 Program:

Prof. Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček PhD. MBA      8. 12.  10.00 – 15.00 hod.                                         

Osobnostní rozvoj

 •          Osobnost ředitele – štěstí a spokojenost v práci a životě.
 •          Co přináší pocit štěstí a spokojenosti.
 •          Šťastný a nešťastný mozek.
 •          Otázky životní spokojenosti, duševní a fyzické zdraví.
 •          Nejnovější vědecké poznatky a praktická doporučení.
 •         Spokojenost ve vztazích.
 •          Je možné se naučit spokojenosti?


JUDr. Dagmar Lichovníková                                            9. 12.   9.00  – 14.00 hod.

Zákoník práce pro školy po novelách od 1. 1. 2021

 •     Nová úprava dovolené od 1. 1. 2021.
 •     Vysvětlení pojmu „sdílené pracovní místo“
 •     Nová pravidla doručování.
 •     Změny školského zákona – jmenování ředitelů škol.
 •     Další problematika podle předem zaslaných dotazů.

 

On-line přenos zajišťuje FULLART studio 

Účastnický poplatek       2.490,-- Kč   

Účastníci získají osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (www.fakta.cz), popř. e-mailem. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Seminář je nutno uhradit nejpozději do 6. 12. 2020, poté obdrží účastníci přihlašovací údaje k semináři.

MOŽNOSTI