Platové poměry zaměstnanců ve školství

termín: 29.04.2020

určeno pro:   školy časový rozsah:   9.00 - 13.30 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Olomouc - BEA CENTRUM OLOMOUC, s.r.o., tř. Kosmonautů 1288/1 akreditace:   MSMT-13687/2018-2-471, MV AKI./VE-123/2005
var. symbol:   Brno v.s. 1420, Praha v.s.1520, Olomouc v.s.1620 lektor:   JUDr. Hana Poláková
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč

 

Program:

  • povinnosti zaměstnavatele v rámci odměňování
  • zařazování do platových tříd a stupňů
  • stanovení pravidelně se opakujících složek platu
  • další nároky zaměstnanců
  • „přespočetné hodiny“ a jejich proplácení
  • platový výměr – povinné údaje, povinnosti zaměstnavatele při změně
  • vnitřní platový předpis – co v něm upravit, formální náležitosti

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100, v.s.1420 - Brno, v.s. 1520 - Praha. 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI