BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny

termín: 25.11.2020
| 25.11.2020

Seminář pro vedoucí zaměstnance, na něž se vztahuje § 101 odst. 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení, např. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka MŠ apod.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 - 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j. MSMT - 467/2019-2-49
var. symbol:   v.s. 2020 lektor:   Bc. Jaroslav Kocián
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.390 Kč

Účelem semináře je seznámit účastníky s právními předpisy, které se vztahují k BOZP a PO ve školství, a s povinnostmi vedoucích zaměstnanců ve vztahu k BOZP a PO, i se zásadními změnami v důsledku nové právní úpravy problematiky zdravotní péče na školách o zaměstnance a žáky.

Program:

  • Aktuální přehled platné legislativy
  • Školní úrazy, pracovní úrazy
  • Dokumentace BOZP a PO
  • Bezpečnost budov, správa a údržba budov z pohledu PO
  • BOZP z hlediska zákoníku práce
  • Požární ochrana, požární prevence

 

Účastníci získají po úspěšném absolvování zkušebního testu osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

 Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (www.fakta.cz), popř. e-mailem a účastnický poplatek uhraďte prosím na účet u KB Žďár nad Sázavou,

č. ú. 5363060267/0100 v.s.  2020.

Seminář je nutno uhradit nejpozději do 23. 11. 2020, poté obdrží účastníci přihlašovací údaje k semináři.

MOŽNOSTI