BOZP a PO v regionálním školství a současné legislativní změny

termín: 04.11.2020
| 04.11.2020

Seminář pro vedoucí zaměstnance, na něž se vztahuje § 101 odst. 2 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Z tohoto ustanovení vyplývá, že všichni vedoucí zaměstnanci musí být proškoleni odborně způsobilou osobou v oblasti BOZP. Vedoucím zaměstnancem je každý, kdo pobírá příplatek za vedení, např. ředitel, zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny, vedoucí vychovatel, vedoucí učitelka MŠ apod.

určeno pro:   časový rozsah:   od 9:00 - 15:00 hod., prezence od 8:30 hod.
místo konání:   Praha - ŠKOLÍCÍ ZAŘÍZENÍ KVĚTNICE, Na Květnici 10 - popis cesty: metro C, stanice Pražského povstání,ulicí Táborskou dolů, za semafory, poté, co minete po pravé straně schody do parku, se dáte neoznačenou ulicí vpravo= ulice Na Květnici. Asi po 150 metrech – druhá budova – po schodech nahoru Květnice akreditace:   MŠMT ČR č.j. MSMT - 467/2019-2-49
var. symbol:   podle místa konání semináře:Praha, v.s. 1920 lektor:   PaedDr. Pavel Skácelk, Ph.D.
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.390 Kč

Účelem semináře je seznámit účastníky s právními předpisy, které se vztahují k BOZP a PO ve školství, a s povinnostmi vedoucích zaměstnanců ve vztahu k BOZP a PO, i se zásadními změnami v důsledku nové právní úpravy problematiky zdravotní péče na školách o zaměstnance a žáky.

Program:

  • Aktuální přehled platné legislativy
  • Školní úrazy, pracovní úrazy
  • Dokumentace BOZP a PO
  • Bezpečnost budov, správa a údržba budov z pohledu PO
  • BOZP z hlediska zákoníku práce
  • Požární ochrana, požární prevence

 

Termín uzávěrky přihlášek: 3 dny před konáním semináře, poté je možno se přihlásit po telefonické dohodě. Účastníci získají po úspěšném absolvování zkušebního testu osvědčení s akreditací MŠMT č. 467/2019-2-49.

Pokud máte zájem zúčastnit se nabízeného semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem, poštou a účastnický poplatek uhraďte prosím na účet u KB Žďár nad Sázavou, č. ú. 5363060267/0100 v.s. - uveďte podle místa konání Praha v.s. 1920

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě hotovostní platby u prezence. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (rozhodující je datum doručení), při vracení platby bude naší organizací účtován stornovací poplatek ve výši 10%. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu školení, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI