Správní řízení ve školství

termín: 17.12.2020

právní úprava správního řízení ve školství, rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení.....

určeno pro:   časový rozsah:   9:00 - 13:00
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.j.MSMT-13687/2018-2-471
var. symbol:   1720 lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.390 Kč

Program:

  • právní úprava správního řízení ve školství 
  • rozhodnutí vydávána řediteli škol a školských zařízení
  • účastníci řízení a zastupování, postup před zahájením řízení
  • zahájení řízení, průběh řízení před správním orgánem 1. stupně (protokol, spis – jeho náležitosti, podklady řízení)
  • právní úprava oznamování doručování
  • náležitosti rozhodnutí, odvolání
  • propojení obecné úpravy správního řádu s dalšími právními předpisy
  • dosavadní poznatky, nejčastější chyby za dobu účinnosti správního řádu
  • dotazy, diskuse

 

Účastníci získají osvědčení s akreditací MŠMT ČR.

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (www.fakta.cz), popř. e-mailem a účastnický poplatek uhraďte prosím na účet u KB Žďár nad Sázavou, č. ú. 5363060267/0100 v.s.  1720


Seminář je nutno uhradit nejpozději do 15. 12. 2020, poté obdrží účastníci přihlašovací údaje k semináři

MOŽNOSTI