Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení

termín: 07.04.2021 - 07.12.2021
všechny termíny cyklu:
07.04.2021 | 21.04.2021 | 05.05.2021 | 19.05.2021 | 02.06.2021 | 08.09.2021 | 22.09.2021 | 06.10.2021 | 21.10.2021 | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 07.12.2021

V souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a vyhl. č. 317/2005 Sb. nabízíme studium akreditované MŠMT ČR pod čj. MSMT-10890/2020-4-249. Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

určeno pro:   časový rozsah:   100 hodin (85 hodin teoretické výuky a 15 hodin stáž)
místo konání:   Brno - SŠ INFORMATIKY, POŠTOVNICTVÍ A FINANČNICTVI, Čichnova 23 (od hl. nádr. ČD tram. č. 1 směr Bystrc, zast. Vozovna-Komín) akreditace:   MŠMT ČR pod čj. MSMT-10890/2020-4-249
var. symbol:   fakturu zašleme 14 dní před začátkem studia lektor:   JUDr. Hana Poláková, JUDr. Dagmar Lichovníková, PaedDr. Milan Pavlík, Mgr. Pavel Zeman, Mgr. Andrea Musilová, Bc. Jaroslav Kocián
typ semináře:   vzdělávací program cena vč. DPH:   9.900 Kč

Studium je určeno ředitelům škol a školských zařízení, zástupcům ředitelů škol a školských zařízení nebo pracovníkům připravujícím se ke konkurzu na vedoucí funkci.
Obsahově postihuje nejdůležitější oblasti řízení školy, a to legislativu, ekonomiku, pracovní právo a samotné řízení školy.
Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, která obsahuje obhajobu písemné práce na vybrané téma, pohovor o stáži absolvované ve škole nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí.
Tento typ studia je ředitel jmenovaný do funkce po 1. 1. 2005 povinen absolvovat nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele školy.

Začátek seminářů vždy v 9:00 hod, prezence od 8:30 hod.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování s akreditací MŠMT ČR č. MSMT-10890/2020-4-249.

Máte-li zájem se nabízeného vzdělávacího programu zúčastnit, odešlete prosím přihlášku z našich webových stránek, popř. e-mailem, poštou nejpozději 5 pracovních dnů před seminářem. Přihlášeným účastníkům zašleme podrobnější informace a fakturu na zaplacení

 

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY