Celostátní vzdělávací setkání řídících pracovníků základních uměleckých škol

termín: 18.05.2021 - 19.05.2021

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   školy časový rozsah:  
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MŠMT ČR č.: MSMT- 25603/2018-2-712
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková, PaedDr. Milan Pavlík
typ semináře:   dvoudenní vzdělávací program cena vč. DPH:   2.490 Kč

Program:

18. 5. 2021   od 9:00 do 14:00 hod.

JUDr. Hana Poláková – odborník na školskou legislativu                       

Vztah ředitel školy x zřizovatel

Seminář podá ucelený přehled problémů, které musí ředitel školy a zřizovatel společně komunikovat v oblasti vzdělávání a financování. Zaměří se na

  • vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze školského zákona a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • co musí ředitel projednat se zřizovatelem
  • právní postavení ředitele školy v kontextu se zákoníkem práce.

 

19. 5. 2021    9:00 - 13:30  hod.

PaedDr. Milan Pavlík - lektor s dlouholetou řídící praxí ve školství                                                                 

Hodnocení zaměstnanců, vedení hodnotícího pohovoru

Seminář je zaměřen prakticky s příklady dobré praxe.

  • hodnotit či nehodnotit
  •  jakým způsobem hodnotit
  •  metody hodnocení
  • hodnotící rozhovor
  • chyby v hodnocení
  • případové studie, diskuse

(konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

Máte-li o setkání zájem, zašlete prosím závaznou přihlášku do 15. 5. 2021 prostřednictvím formuláře na webových stránkách, popř. poštou, e-mailem. Po tomto datu je možné se přihlásit po telefonické dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI