Vztah ředitel x zřizovatel

termín: 04.03.2021

nabízíme pracovníkům škol a školských zařízení seminář Právní aspekty praxe ředitele školy, akreditace MŠMT – 32315/2020-4-714 zaměřený na vztah ředitel x zřizovatel

určeno pro:   časový rozsah:   od 9.00 do 13.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT – 32315/2020-4-714
var. symbol:   v.s. 0521 lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   Jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek prosím uhraďte na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 0521 před konáním semináře.

Obsah semináře: 

Seminář podá ucelený přehled problémů, které musí ředitel a zřizovatel společně komunikovat v oblasti vzdělávání a financování. Zaměří se na:

  • vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze školského zákona a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • co musí ředitel projednat se zřizovatelem 

  • právní postavení ředitele školy v kontextu se zákoníkem práce

 

 K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet.

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na webových stránkách, popř. e-mailem nebo poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře a poplatek prosím uhraďte na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 0521 před konáním semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI