Jak pomoci autistickým dětem ve škole

termín: 25.03.2021

určeno pro:   školy časový rozsah:   6 vyučovacích hodin (9.00 - 14.00 hod.), prezence od 8:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT-10890/2020-4-249
var. symbol:   v.s. 0721 lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 0721 před konáním semináře.

Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s autistickými dětmi.

Anotace:

1. Co je autismus a kdo může provést diagnózu.

2. Historický přehled a vývoj názorů na autismus. Kanner a Asperger.

3. Formy autismu dle rozumových schopností dítěte (vysokofunkční a nízkofunkční autismus).

4. Znaky autismu.

5. Lze autismus léčit nebo zlepšit? Různé možnosti.

6. Některé doporučované výchovné postupy:

  •  jak postupovat při nápravě nevhodného chování
  •  nácvik dovedností každodenního života
  •  rozvoj komunikace
  •  podpora nezávislosti

7. Některé doporučované vzdělávací metody:

  •   strukturované prostředí
  •  učení postupnými kroky
  •  příležitostné učení
  •  diskriminační syndrom

8. Dospívající s autismem:

  • obsedantní chování a rituály, jejich náprava
  •  možnosti zlepšení sociálního chování

9. Možnosti dalšího vzdělávání.

10. Problémy v sexuálních vztazích.

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100,  v.s. 0721, před konáním semináře. Daňový doklad o zaplcení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI