Jak pomci dětem s ADHD a ADD

termín: 06.05.2021

zveme vedoucí i ostatní pedagogické pracovníky na seminář akreditovaný MŠMT ČR čj. 10890/2020-4-249

určeno pro:   školy časový rozsah:   6 vyučovacích hodin (9.00 - 14.00 hod.), prezence od 8:30 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT-10890/2020-4-249
var. symbol:   v.s. 1021 lektor:   Mgr. Jitka Palcová - lektorka, speciální pedagožka, dlouholetá praxe v SPC
typ semináře:   jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1021 před konáním semináře.

Seminář je zaměřen na teoretické poznatky a praktické zkušenosti, možnosti hry, cvičení a techniky usnadňující učiteli práci s dětmi s ADHD a ADD.

Program:

  • Charakteristika, deficit pozornosti, hyperaktivita, impulzivita, příčiny vzniku poruch
  • Pravděpodobné příčiny - vnější, vnitřní vývojové poruchy
  • Výskyt ADHD v populaci - srovnání s ostatními poruchami
  • Projevy dětí s ADHD - pozornost, aktivita, impulzivnost, motorika, verbální komunikace, krátkodobá paměť, poruchy osobnosti, spánek, jídlo, problémy s učením
  • Dítě s poruchou ve škole, prevence problémového chování ve třídě
  • Zaměření na upoutání a udržení pozornosti dětí s poruchou, doporučované postupy
  • Spolupráce rodiny a školy, osobnost učitele

 

 K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, e-mailem popř. poštou tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100,  v.s. 1021, před konání semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku odešlete i v případě platby v hotovosti. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI