Zákon o pedagogických pracovnících

termín: 27.04.2021

nabízíme pracovníkům škol a školských zařízení seminář Aktuální stav školské legislativy, akreditace MŠMT – 13687/2018-2-471 zaměřený na Zákon o pedagogických pracovnících

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9.00 do 13.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT – 13687/2018-2-471
var. symbol:   v.s. 1121 lektor:   JUDr. Hana Poláková -odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   Jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1121 před konáním semináře.

Obsah semináře: 

  • projednávána novela zákona o pedagogických pracovnících, změny v odborné kvalifikaci učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, asistentů pedagoga
  • vysvětlení institutů, které v praxi činí problémy
  • pracovní poměr na dobu určitou
  • další vzdělávání a volno na samostudium
  • přespočetné hodiny

  • posuzování bezúhonnosti pedagogických pracovníků

  • adaptační období pedagogického pracovníka, atp.

 

K této formě výuky budete potřebovat PC, nebo notebook, připojení k internetu, ideálně i kameru a mikrofon, abyste se mohli případně zapojit do diskuze. Možné je i připojení přes chytrý telefon, kam si budete muset stáhnout aplikaci Meet. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.


Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na webových stránkách popř. e-mailem nebo poštou nejpozději 3 dny před konáním semináře a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S., č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1121 před konáním semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

 

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

MOŽNOSTI