Problematika hodnocení ohroženého dítěte a rodiny - základní vhled

termín: 19.04.2021

zveme pracovníky OSPOD a kurátory na seminář akreditovaný MPSV č. A2021/0355-SP

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   od 9.00 do 14.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MPSV ČR č. A2021/0355-SP
var. symbol:   1321 lektor:   Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. – odborná lektorka se zaměřením na sociální a speciální pedagogiku
typ semináře:   Jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1321, před konáním semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

Program:

  • Úvod do problematiky hodnocení ohroženého dítěte a rodiny. Silné a slabé stránky rodiny v kontextu potřeb dítěte.
  • Mnohoproblémová rodina, rodičovství, objektivita hodnotitele.
  • Teorie uspokojení vrozených potřeb. Deprivace. Trauma. Syndrom zavrženého rodiče.
  • Rodičovství. Chování, předpoklady, skutečnosti.
  •  Hodnocení. Rozsah, metody, rizikové faktory.

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100,  v.s. 1321, před konáním semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

 Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí.  V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI