Motivační rozhovor jako speciální metoda sociální práce

termín: 20.04.2021

zveme pracovníky OSPOD a kurátory na seminář akreditovaný MPSV ČR čj. A2018/0802-SP/VP

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:   od 9.00 do 14.00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MPSV ČR čj. A2018/0802-SP/VP
var. symbol:   v.s. 1421 lektor:   Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. – odborná lektorka se zaměřením na sociální a speciální pedagogiku
typ semináře:   Jednodenní seminář cena vč. DPH:   1.490 Kč
způsob platby:  Účastnický poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100, v.s. 1421, před konáním semináře.

Program:

  •  Co je to motivační rozhovor, uplatnění motivačních rozhovorů v sociální práci.
  • Principy motivačních rozhovorů - nejčastěji uplatňované principy, metody a techniky při vedení motivačních rozhovorů.
  •  Motivace jako proces - koncepty motivace, procesualita motivace, proces motivace, motivační systém osobnosti, spouštěče motivovaného chování, stimuly, motivy, zdroje motivů,  motivace strachem (vnější motivace), motivace radosti z akce (vnitřní motivace), příklady z praxe.
  • Vybrané metody  a techniky používané v motivačních rozhovorech -  FRAMES, kruhový model změny - řeč změny.
  • Možnosti výcviku v motivačních rozhovorech - jak je to s výcviky v ČR,  síť trenérů motivačních rozhovorů.

 

Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem tak, abychom přihlášku obdrželi nejpozději 3 dny před konáním semináře (po tomto datu se lze přihlásit po telefonické dohodě) a poplatek uhraďte prosím na účet vedený u KB Žďár n. S. č.ú. 5363060267/0100,  v.s. 1421, před konáním semináře. Daňový doklad o zaplacení Vám zašleme zároveň s osvědčením po semináři.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín podání přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MOŽNOSTI