Logopedický asistent – podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence

termín: 24.04.2021 - 12.06.2021
všechny termíny cyklu:
24.04.2021 | 25.04.2021 | 02.05.2021 | 15.05.2021 | 16.05.2021

Program organizačně i lektorsky zabezpečuje společnost V lavici s.r.o. (www.vlavici.cz) Akreditovaný program je zaměřený na získání znalostí z oblasti podpory přirozeného rozvoje řeči a získání praktických zkušeností a dovedností v oblasti logopedické prevence a komunikačních dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku.

určeno pro:   školy časový rozsah:   66 hodin (44 hodin výuky, 20 hodin praxe, 2 hodiny závěrečná zkouška)
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MSMT – 976/2020-11-173
var. symbol:   lektor:   Mgr. et Mgr. Andrea Schmalzová - garant kurzu, Mgr. Šárka Smitková, Mgr. et Mgr. Barbora Habartová, PhDr. Martin Staněk
typ semináře:   cena vč. DPH:   5.850 Kč
poznámka:  Závěrečný pohovor proběhne dne 12. 6. 2021 v Praze na adrese Prosecká 524/26, 180 00, Praha 8 – Libeň

 Program je rozdělen do částí s prezenční účastí v 5 dnech: Jedná se vždy o 3 soboty a 2 neděle + termín závěrečné zkoušky

 • Systém logopedické péče v České republice
 • Ontogenetický vývoj řeči
 • Dítě s narušenou komunikační schopností
 • Metody a postupy podpory rozvoje dětské řeči
 • Pedagog. praxe (20 hodin)
 • Závěrečný kazuistický seminář

Náplň práce logopedického asistenta:

 • podpora přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním
  věku a mladším školním věku,
 •  prevence vzniku poruch řeči,
 • prevence vzniku čtenářských obtíží,
 • poskytování informací zákonným zástupcům dětí/žáků (v rozsahu své působnosti)
 • vedení logopedických kroužků v ZŠ, logopedických chvilek v MŠ
 • spolupráce s klinickým nebo školským logopedem

Cílová skupina:

 • Pedagogové 1. stupně základní škol
 • Pedagogové mateřských škol
 • Asistenti pedagoga
 • Vychovatelé školní družiny a školních klubů
 • Vedoucí zájmových kroužků

Na studium lze čerpat finanční prostředky z ŠABLON II:

 • aktivita 2.I/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ. 
 • aktivita 2.II/6 – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ. 

 

Průběh praxe: Hodinová dotace praxe: 20 hod. Praxi absolvent bude vykonávat v doporučené MŠ/ZŠ v kombinaci 2 + 1 dne (2 dny u sebe na pracovišti, 1 den v SPC, na pracovišti logopeda). Po absolvování praxe odevzdá frekventant práci v rozsahu 3 – 5 normostran zaměřenou na konkrétní aktivity, činnosti logopedického preventisty asistenta ve svém školském zařízení, ve kterém působí.
 

Ukončení studia:  

 • Zpracování závěrečné práce – zhodnocení postřehů z pedagogické praxe v rozsahu max. 5 normostran
 • Shrnutí poznatků ze všech modulů formou kolokvia
 • Sdílení a zhodnocení postřehů z pedagogické praxe před vybraným lektorem kurzu

·     

Každý účastník získá:

 • Rozšíření pedagogické kvalifikace akreditovaným kurzem Logopedický asistent - podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí – primární logopedická prevence
 • Materiály k výuce – učební texty, prezentace
 • Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT ČR a podporu ze strany společnosti V lavici s. r. o. – pedagogicko- psychologicko – logopedického centra pomoci (poradenskou, metodickou, didaktickou pomoc) a možnou spolupráci.

MOŽNOSTI