Celostátní vzdělávací setkání vedoucích pedagogických pracovníků ZUŠ

termín: 01.12.2021 - 02.12.2021

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   časový rozsah:   prezence od 11.30 h., oběd 12.00–13.00 h., seminář od 13.00 h., ukončení 2. den v 12:00 h.
místo konání:   Praha - WELLNESS HOTEL STEP, Malletova 1141/4 akreditace:   MŠMT ČR č.j.: MSMT-25603/2018-2-712
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu. lektor:   PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., JUDr. Hana Poláková
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.490 Kč

 Program: 

1. 12. 2021 od 13:00 do 17:00 hod.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.               
Psychopati mezi námi

 • problematika psychopatických rysů, jejich popis a rozpoznání v běžném životě


2. 12. 2021 od 8:00 do 12:00 hod.

JUDr. Hana Poláková                                                                                                                      
Platné právní předpisy a jejich specifika v ZUŠ

Odměňování

 • základní povinnosti ředitelů vyplývající ze zákoníku práce a prováděcích předpisů
 • uznávání odborné kvalifikace pro potřeby odměňování
 • osobní příplatek – podmínky přiznání osobního příplatku, změna výše osobního příplatku
 • zvláštní příplatky – změna od 1. 9. 2021, příplatek za třídnictví, souběh zvláštních příplatků
 • platový výměr – jednotlivé složky, které jsou v něm uvedeny
 • postup při změnách platu
 • jak nastavit podmínky odměňování ve vnitřním platovém předpisu – časté nedostatky, které nacházejí inspektoráty práce

 

(konkrétní dotazy k jednotlivým seminářům je možno zaslat před seminářem, budou zařazeny do programu)

 

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, zašlete přihlášku prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách (www.fakta.cz), popř. e-mailem do 26. 11. 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na zaplacení. 

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

 • Ubytování - dvoulůžkový pokoj (cena za osobu vč. snídaně) - 850 Kč
 • Ubytování - jednolůžkový pokoj (vč. snídaně) - 1500 Kč
 • 1.12.2021 oběd - 180 Kč
 • 1.12.2021 večeře - 180 Kč
 • 2.12.2021 oběd - 180 Kč

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY