Celostátní vzdělávací setkání orgánů sociálně-právní ochrany a kurátorů

termín: 25.11.2021 - 26.11.2021

zveme Vás na vzdělávací program

určeno pro:   sociální oblast časový rozsah:  
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   MPSV ČR
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D., Bc. Alena Košťáková
typ semináře:   dvoudenní seminář cena vč. DPH:   2.790 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání.

Časový rozsah semináře: prezence 25. 11. 2021 od 11:30 hod., oběd 12:00 - 13:00 hod. seminář od 13:00 hod., druhý den seminář od 8:00 hod.

 Lektorské zabezpečení a témata:

25. 11. 2021  13.00 – 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Helena Kalábová, Ph.D. - psycholožka a psychoterapeutka

Syndrom týraného dítěte CAN 

Akreditace: MPSV č. A 2020/0565- SP/VP   

  • Syndrom CAN – sociálně patologický jev na pozadí rodiny. Fyzické, psychické týrání a sexuální zneužívání. Zanedbávání. Zvláštní formy syndromu CAN. Hraniční a duševní poruchy u dospělých. Děti v ohrožení, deprivace dítěte. Úloha sociálního pracovníka. Diskuse. Kazuistiky v průběhu semináře.

 

26. 11. 2021 8.00 – 13.00 hod.

Bc. Alena Košťáková (Reitmayerová)

Jak klienty správně odhadnout a přesvědčit

Akreditace: MPSV č. A2018/0180-PC/SP/VP 

Účastníci získají základní znalosti a dovednosti potřebné pro účinnou argumentaci při jednání s klienty a rodinnými příslušníky.

  • Typy klientů, efektivní komunikace, motivace lidského jednání, u koho a jak můžete zatlačit k změně chování, důvody manipulace klientů s pracovníky, jak rozlišit manipulaci a efektivně jí čelit, jak nastavit hranice klientovi

 

Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto setkání, odešlete prosím  přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na stránkách www.fakta.cz, e-mailem nebo poštou do 19. 11. 2021. Po tomto datu je možné se přihlásit po tel. dohodě. Přibližně 3 týdny před konáním vzdělávání zašleme přihlášeným účastníkům fakturu na zaplacení.

Podmínky účasti:  Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. V případě nezařazení nebo zrušení semináře bude účastnický poplatek vrácen. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, sdělení obdržíte pouze při změně. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

 

 

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY