Aktuální stav školské legislativy a změny právních předpisů pro školy k 1.9.2021

termín: 24.09.2021

nabízíme pracovníkům škol a školských zařízení webinář

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 13:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   webinář cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 

Obsah webináře:

Zákon o pedagogických pracovnících

  • specifika právní úpravy postavení pedagogických pracovníků oproti obecné úpravě dané zákoníkem práce
  • uvažované změny v projednávané novele zákona

Odměňování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních

  • novinka v navýšení příplatků za třídnictví, souběh zvláštního příplatku

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a pedagogická intervence  

Další možné změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

 

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř. e-mailem nejpozději 3 dny před konáním semináře . Po přihlášení Vám zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY