Odměňování pracovníků ve školství

termín: 05.10.2021

zveme pracovníky škol a školských zařízení na webinář

určeno pro:   školy časový rozsah:   od 9:00 do 14:00 hod.
místo konání:   ON-LINE - VÝUKA akreditace:   akreditace MŠMT ČR č.j.: MSMT-13810/2021-4-457
var. symbol:   Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu vzdělávání. lektor:   JUDr. Hana Poláková - odborník na školskou legislativu, autorka odborných publikací
typ semináře:   cena vč. DPH:   1.690 Kč
způsob platby:  Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

 

Obsah semináře:

 

·        základní povinnosti ředitelů vyplývající ze zákoníku práce a prováděcích předpisů

·        uznávání odborné kvalifikace pro potřeby odměňování

·        osobní příplatek – podmínky přiznání osobního příplatku, změna výše osobního příplatku

·        zvláštní příplatky – změna od 1. 9. 2021, příplatek za třídnictví, souběh zvláštních příplatků

·        platový výměr – jednotlivé složky, které jsou v něm uvedeny

·        postup při změnách platu

·        jak nastavit podmínky odměňování ve vnitřním platovém předpisu – časté nedostatky, které nacházejí inspektoráty práce

 

 

Termín podání přihlášek: Máte-li o seminář zájem, zašlete, prosím,  přihlášku prostřednictvím přihlašovacího formuláře na našich webových stránkách, popř.  e-mailem nejpozději 3 dny před konáním semináře. Přihlášeným účastníkům zašleme fakturu na úhradu účastnického poplatku. Prosíme o zaplacení semináře předem, abychom Vám mohli zaslat přihlašovací údaje.

Podmínky účasti: Účastníci jsou zařazováni podle došlého pořadí. Přihlášku lze zrušit pouze do termínu uzávěrky (termín přihlášek – rozhodující je den doručení), při vrácení platby bude účtován stornovací poplatek ve výši 10 %. Při neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce, poplatek nevracíme. Organizace má právo vyslat náhradníka. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

MŮŽETE DOOBJEDNAT

ZAHESLOVANÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY